Puppen Intro - KCZ

Title
Ga naar de inhoud
Puppen Introductie
U kunt bij de KCZ met de Puppy Introductie Cursus starten als uw puppy acht weken oud is en de benodigde entingen heeft gehad. Deze cursus is gericht op het socialiseren van uw puppy met alles wat hij in zijn verdere leven kan tegenkomen. Dus niet alleen met mensen en honden, maar ook wennen aan allerlei soorten dieren, auto's, fietsen, drukte, e.d. Omdat uw puppy maar één keer jong is, bieden wij deze cursus drie maal per jaar tussen de reguliere cursussen aan (hier volgen ook speciale aankondigingen voor). De duur van de cursus is 5 á 6 weken.

Tijdens de cursus spelen wij zo veel mogelijk in op uw (informatie)behoefte, onder andere over gedrag, gezondheid, verzorging en oefeningen zoals bijvoorbeeld 'zit', 'af', 'hier komen' en wandelen zonder aan de lijn te trekken. Het is een leuke en gevarieerde cursus die u een goede start geeft met uw hond. Na deze korte introductie cursus kunt u met uw pup instromen in één van onze reguliere gehoorzaamheidscursussen die twee keer per jaar (voor- en najaar) starten.

Start cursus
De eerstvolgende startdatum voor de Puppy Introductiecursus wordt via onze website onder de rubriek Nieuws aangekondigd. U kunt zich dan aanmelden voor deze cursus door contact op te nemen met het instructieteam Gehoorzaamheid.

Kosten
De kosten voor de Puppy Introductie Cursusbedragen EUR 40,00

NB: het cursusgeld dient bij inschrijving volledig betaald te worden, dit kan contant maar ook via PIN.

Afbellen bij verhindering
Wilt u zo vriendelijk zijn om af te bellen als u een les niet kunt komen? Telefoonnummer Clubhuis: 079-3164681, te bereiken vanaf  ca. 19.00 uur.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze cursus, dan kunt u desgewenst contact met het instructieteam Gehoorzaamheid opnemen via het contactformulier. Ook wanneer u deel wilt nemen aan deze cursus, dient u vooraf contact met het instructieteam op te nemen via de contactpagina.
Terug naar de inhoud