Inschrijven - KCZ

Title
Ga naar de inhoud
Inschrijfformulier Clubmatch
Rasgroep Indeling:

Keurmeester: Mw. T. Hensema - vd Weij 1-5-10
Keurmeester: Mw. J.P.H. van Cruysen 2-4-6-7-8-9
Keurmeester: Mw. H.P.W van der Lans-Zaalberg 3 - Rasloze
Kosten Clubmatch

Rasloze honden / honden met een foutje:
Baby's 4-6 maanden €12,00
Puppy's 6-9 maanden €12,00
Alle andere klasse €22,00
Veteraneklas vanaf 8 jr. €22,00

Kampioenklas graag certificaat mee sturen / mailen
Gebruikshondenklas graag certificaat mee sturen / mailen

Koppelklas €3,00
Junior Handling €3,00
tnv. Penningmeester KC Zoetermeer
Bedrag storten op rek nr. NL25 INGB 0006822647
Niet op tijd het bedrag voldaan: €5,00 Administratie kosten
De inzender verkaart dat de door hem-haar ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. De inzender/exposant verklaart dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover bekend is, gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor de hond in gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige ziekte te vrezen valt, en dat de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Door inzending van het inschrijfformulier verlicht de inzender/exposant zicht het inschrijfgeld te voldoen.

Terug naar de inhoud