Op 24 oktober zullen de gehoorzaamheid lessen uitvallen.

Bestuur

Het bestuur van de Kynologen Club Zoetermeer bestaat uit de volgende personen:
  
Trudy Minnaard Voorzitter
Laura Pfeiffer Secretaris
Kees Kolk Penningmeester
Sandra Li Algemeen Bestuurslid
Emiel Klutz Algemeen Bestuurslid
   

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het algemeen IBAN bankrekeningnummer voor de KC Zoetermeer is NL02INGB0004439577 Voor ledenadministratie en evenementen (Clubmatch) is dat NL25INGB0006822647

Via het contactformulierkunt u desgewenst uw vraag aan het bestuur stellen. Zij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en zonodig beantwoorden. Ook het reguliere postadres voor de KC Zoetermeer kunt u op die pagina vinden. Het telefoonnummer van het clubgebouw is 079-3164681 (alleen op cursusdagen en evenementen).

 

Ook Bij De KCZ      Contactgegevens
ookbijkcz01  ookbijkcz02  ookbijkcz03  ookbijkcz04    


+31793164681 

Email: klik hier

Bezoek ons:

Dr. J.W. Paltelaan 107
2712 PT  Zoetermeer

 

DISCLAIMER: Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Kynologen Club Zoetermeer gekopieerd en hergebruikt worden. Teksten en foto's zijn bovendien mogelijk eigendom van derden die hier met toestemming van betreffende eigenaar geplaatst zijn. In die gevallen dient de gebruiker ook toestemming aan de oorspronkelijke auteur te vragen. Aan de Kynologen Club Zoetermeer toegezonden teksten en beeldmateriaal dienen te zijn gevrijwaard van copyright en portretrecht, dit ter verantwoordelijkheid van inzender. Inzenders van teksten en beeldmateriaal geven door inzending gelijktijdig toestemming aan de Kynologen Club Zoetermeer om dit materiaal naar eigen inzicht verder te gebruiken zonder dat hier een financiƫle vergoeding tegenover staat. Zij die meewerken aan activiteiten van de Kynologen Club Zoetermeer gaan er mee akkoord dat zij mogelijk op enig beeldmateriaal verschijnen en geven via deelname akkoord voor gebruik daarvan, tenzij zij dit schriftelijk anders aan het bestuur kenbaar maken.