Op 24 oktober zullen de gehoorzaamheid lessen uitvallen.

Adres

Postadres
Wanneer u een brief aan de Kynologen Club Zoetermeer wilt zenden, dan kunt u gebruik maken van het onderstaande adres:

KC Zoetermeer
Dr. J.W. Paltelaan 107
2712 PT Zoetermeer

Clubgebouw
Het clubgebouw van de Kynologen Club Zoetermeer is gevestigd aan de Dr. J.W. Paltelaan 107 te Zoetermeer.

Het telefoonnummer van het clubgebouw is 079-3164681 (alleen tijdens cursusdagen en -tijden).

Het clubgebouw is geopend op cursusdagen gedurende de cursusduur. Zie daarvoor de cursuspagina’s.

Ook Bij De KCZ      Contactgegevens
ookbijkcz01  ookbijkcz02  ookbijkcz03  ookbijkcz04    


+31793164681 

Email: klik hier

Bezoek ons:

Dr. J.W. Paltelaan 107
2712 PT  Zoetermeer

 

DISCLAIMER: Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Kynologen Club Zoetermeer gekopieerd en hergebruikt worden. Teksten en foto's zijn bovendien mogelijk eigendom van derden die hier met toestemming van betreffende eigenaar geplaatst zijn. In die gevallen dient de gebruiker ook toestemming aan de oorspronkelijke auteur te vragen. Aan de Kynologen Club Zoetermeer toegezonden teksten en beeldmateriaal dienen te zijn gevrijwaard van copyright en portretrecht, dit ter verantwoordelijkheid van inzender. Inzenders van teksten en beeldmateriaal geven door inzending gelijktijdig toestemming aan de Kynologen Club Zoetermeer om dit materiaal naar eigen inzicht verder te gebruiken zonder dat hier een financiële vergoeding tegenover staat. Zij die meewerken aan activiteiten van de Kynologen Club Zoetermeer gaan er mee akkoord dat zij mogelijk op enig beeldmateriaal verschijnen en geven via deelname akkoord voor gebruik daarvan, tenzij zij dit schriftelijk anders aan het bestuur kenbaar maken.