Op 24 oktober zullen de gehoorzaamheid lessen uitvallen.

Puppen Intro

U kunt bij de KCZ met de Puppy Introductie Cursus starten als uw puppy acht weken oud is en de benodigde entingen heeft gehad. Deze cursus is gericht op het socialiseren van uw puppy met alles wat hij in zijn verdere leven kan tegenkomen. Dus niet alleen met mensen en honden, maar ook wennen aan allerlei soorten dieren, auto's, fietsen, drukte, e.d. Omdat uw puppy maar één keer jong is, bieden wij deze cursus drie maal per jaar tussen de reguliere cursussen aan (hier volgen ook speciale aankondigingen voor). De duur van de cursus is 5 á 6 weken.

Tijdens de cursus spelen wij zo veel mogelijk in op uw (informatie)behoefte, onder andere over gedrag, gezondheid, verzorging en oefeningen zoals bijvoorbeeld 'zit', 'af', 'hier komen' en wandelen zonder aan de lijn te trekken. Het is een leuke en gevarieerde cursus die u een goede start geeft met uw hond. Na deze korte introductie cursus kunt u met uw pup instromen in één van onze reguliere gehoorzaamheidscursussen die twee keer per jaar (voor- en najaar) starten.

Start cursus
De eerstvolgende startdatum voor de Puppy Introductiecursus wordt via onze website onder de rubriek Nieuws aangekondigd. U kunt zich dan aanmelden voor deze cursus door contact op te nemen met het instructieteam Gehoorzaamheid.

Kosten
De kosten voor de Puppy Introductie Cursusbedragen EUR 35,= voor KCZ-leden en EUR 45,= voor niet-KCZ-leden. U hoeft dus geen lid van de KCZ te zijn om deze cursus te volgen!
NB: bedragen voor de cursus dienen bij inschrijving volledig en contant betaald te worden.

Afbellen bij verhindering
Wilt u zo vriendelijk zijn om af te bellen als u een les niet kunt komen? Telefoonnummer Clubhuis: 079-3164681, te bereiken vanaf  ca. 19.00 uur.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze cursus, dan kunt u desgewenst contact met het instructieteam Gehoorzaamheid opnemen via het contactformulier. Ook wanneer u deel wilt nemen aan deze cursus, dient u vooraf contact met het instructieteam op te nemen het contactformulier.

Ook Bij De KCZ      Contactgegevens
ookbijkcz01  ookbijkcz02  ookbijkcz03  ookbijkcz04    


+31793164681 

Email: klik hier

Bezoek ons:

Dr. J.W. Paltelaan 107
2712 PT  Zoetermeer

 

DISCLAIMER: Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Kynologen Club Zoetermeer gekopieerd en hergebruikt worden. Teksten en foto's zijn bovendien mogelijk eigendom van derden die hier met toestemming van betreffende eigenaar geplaatst zijn. In die gevallen dient de gebruiker ook toestemming aan de oorspronkelijke auteur te vragen. Aan de Kynologen Club Zoetermeer toegezonden teksten en beeldmateriaal dienen te zijn gevrijwaard van copyright en portretrecht, dit ter verantwoordelijkheid van inzender. Inzenders van teksten en beeldmateriaal geven door inzending gelijktijdig toestemming aan de Kynologen Club Zoetermeer om dit materiaal naar eigen inzicht verder te gebruiken zonder dat hier een financiële vergoeding tegenover staat. Zij die meewerken aan activiteiten van de Kynologen Club Zoetermeer gaan er mee akkoord dat zij mogelijk op enig beeldmateriaal verschijnen en geven via deelname akkoord voor gebruik daarvan, tenzij zij dit schriftelijk anders aan het bestuur kenbaar maken.